دوره های آموزشی بعد از کنفرانس

با توجه به اینکه علاوه بر سخنرانان اروپایی کنفرانس، بخشی عمده ای از شرکت کنندگان در کنفرانس نیز تنها برای این کنفرانس به تهران سفر می کنند، و بر اساس درخواستهای انجام شده در کنفرانس های قبلی برای استفاده بهتر از این حضور، دبیرخانه کنفرانس 4 دوره آموزشی 2-3 روزه را برای متقاضیان تدارک دیده است که در تقریبا بلافاصله بعد از کنفرانس برگزار می شوند. برخی از دوره ها توسط سخنرانان اروپایی کنفرانس و برخی توسط مدرسین ایرانی برگزار می گردد. گواهی نامه های این دوره ها از اعتبار بین المللی برخوردار است. شرکت کنندگان در کنفرانس از 15% تخفیف برای حضور در این دوره ها برخوردار خواهند شد.