آزمونهای آزمایشی

یکی از ابزارهای مفید برای ارزیابی دانش ممیزان و ارزیابان، استفاده از آزمون های آزمایشی می باشد. در این کنفرانس مخاطبان می توانند میزان دانش خود در حوزه ممیزی و ارزیابی مورد سنجش قرار دهند. این آزمون در سه حوزه مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و امنیت اطلاعات آسان به صورت آنلاین برگزار می شود.