نمایشگاه کتاب و نرم افزار

یکی از امکانات برنامه ریزی شده برای شرکت کنندگان در کنفرانس، بازدید از نمایشگاه کتب سیستم های مدیریتی است. در این غرفه ی نمایشگاه ، آخرین کتب و مجلات مرتبط با سیستم های مدیریتی در دسترس خواهد بود. این نمایشگاه با همکاری ناشرین معتبر حوزه ی مدیریت برگزار می شود و شرکت کنندگان علاوه بر امکان بررسی دقیق تر محتوای محصولات عرضه شده ، می توانند محصولات مورد نظر خود را سفارش داده و در پایان روز دوم تحویل بگیرند. در یکی از غرفه های نمایشگاه جانبی، مجموعه ای از نرم افزارهای مدیریتی به نمایش گذاشته می شود. مراجعه کنندگان به نمایشگاه علاوه بر دریافت اطلاعات کاربری و فنی در خصوص نرم افزارها، امکان کار با نرم افزارها را خواهند داشت. این نرم افزارها عمدتا بر اساس آخرین نسخه ی استانداردهای مدیریتی طراحی شده اند. مجموعه نرم افزارهای زیر تا کنون توسط شرکتهای تولید نرم افزار به دبیرخانه معرفی شده اند. پیش بینی می شود فهرست نرم افزارهایی که در روزهای برگزاری کنفرانس در دسترس شرکت کنندگان قرار گیرد بیشتر از موارد زیر باشد.

  • مدیریت ریسک
  • مدیریت مستندات
  • مدیریت ممیزی 
  • مدیریت آموزش