ثبت ملی و بین المللی

انجمن بین المللی ممیزان ثبت شده (IRCA) شناخنه شده ترین مرجع ثبت ممیزان سیستم های مدیریتی است که در سال 1984 در انکلستان تاسیس شده است و در حال حاضر بیش از 60 هزار ممیز و سرممیز از بیش از 100 کشور جهان توسط این مرجع تایید صلاحیت شده اند.

شرکت کنندگان در کنفرانس می توانند ضمن دریافت آخرین اطلاعات مرتبط و مشاوره از کارشناس حاضر در کنفرانس ، شرایط خود جهت ثبت در این انجمن را بررسی نمایند. در صورت تمایل افراد به IRCA معرفی می شوند.